اصفهان شناسی 2

علی خدایی در دومین نشست روایت­هایی از اصفهان را، از کتاب خودش به نام «دیگر داستان» قرائت کرد:

اینجا که ایستاده­ام تا چند سالی پیش عمارتی قدیمی بود. دو طبقه داشت. عمارتی آجری با دری بزرگ که در سمت شمالی باز می شد و راه پله­ای سنگی که به دور خودش می­چرخید و ما از آن بالا می­رفتیم تا به طبقه دوم برسیم. اینجا همان بیمارستان قدیمی خورشید یا شفاخانه خورشید بود.