اصفهان شناسی 6

پرویز پیران سخنران ششمین نشست اصفهان شناسی پیرامون مباحث گردشگری پایدار صحبت کرد. وی با اشاره به ظرفیت های فوق العاده اصفهان در جذب گردگشر خاطر نشان کرد: اینکه ما بتوانیم گفتگوی تمدن ها را در کشور احیا کنیم گسترش گردشگری پویا را فراهم می کند، اما باید این مسئله با روش درست صورت گیرد اینکه یک سری مطالعات تطبیقی انجام دهیم چاره ساز مسئله ما نیست ما باید به صورت علمی فرهنگ و تمدن خود را معرفی کنیم. گردشگری سنتی و گردشگری که در حال حاضر در دنیا مطرح است از جهاتی با هم تفاوت دارند، در بحث گردشگری پویا باید به این نکته توجه داشت که کوچکترین آثار و میراث کشور قابلیت شناسایی و درآمدزایی دارند و گردشگران باید با فرهنگ حضور در این آثار آشنا شوند و به صورت گذرا از آثار تاریخی بازدید نکنند.