اصفهان شناسی 8

در نشست هشتم اصفهان از نگاهی دیگر، در خدمت استاد گرانقدر عکاسی جناب آقای رضانور بختیار، اصفهان را از لنز دوربینی که سالیان متمادی از دستان این بزرگوار آموخته و مناظر، صحنه ها و احساس هایی را ثبت کرده تجربه کردیم. گویی کمتر کسی توانسته به این میزان همدم و نزدیک به این انسان شریف شود. ایشان ضمن شرح تاریخچه عکاسی و خاطراتشان در زمینه شروع عکاسی در ایران پس از تحصیلات در انگلیس فرمودند: من دو تا کار کردم یکی اصفهان را و یکی زاینده رود را عکاسی کردم، زاینده رود با مادی هایش و باغ شهری که ما به عنوان اصفهان می شناختیم. عکس های گرفته شده حاصل تمام تجارب کسب شده ی من است. خیلی از عکس ها با هلکوپتر گرفته شده است.
ایشان تکنیک های عکس هایی را که با امکانات کم آن زمان گرفته اند را توضیح دادند و…