//سلسله نشست های اصفهان فریاد-test

نشست  “اصفهانِ فریاد (1)”

اولین نشست از سلسله نشست های “اصفهان فریاد” در ارتباط با نقد و گفتگو در طرح های توسعه شهری شهر اصفهان با موضوعیت احداث محور آقا نورالله نجفی در تاریخ 12 مرداد ماه 1398 در خانه صفوی برگزار شد.

توسط | 2019-10-23T12:15:43+00:00 اکتبر 9th, 2019|Uncategorized|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه