شهر اصفهان در دامنه شرقی کوه های زاگرس از جمله شهرهایی است که شاید تاریخ و سابقه آن به قدمت خود کشوربرمی گردد. این شهربر روی آبرفت زاینده رود بنا شده و طول و عرض جغرافیایی آن به ترتیب 4/51و 32/38 و ارتفاع آن از سطح دریا 1575 متر است. شهر اصفهان از تهران 414 کیلومتر تا شیراز 481 و تا یزد 316 کیلومتر فاصله دارد.

شاه عباس
صفویه
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
123
  • اصفهانک

12

58

13

سلام

چهارباغ
Loading...
78
توسط | 2019-10-11T22:06:20+00:00 اکتبر 11th, 2019|Uncategorized|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه