نشست  “اصفهانِ فریاد (1)”

اولین نشست از سلسله نشست های “اصفهان فریاد” در ارتباط با نقد و گفتگو در طرح های توسعه شهری شهر اصفهان با موضوعیت احداث محور آقا نورالله نجفی در تاریخ 12 مرداد ماه 1398 در خانه صفوی برگزار شد.

 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)

نشست  “اصفهانِ فریاد (2)”

دومین نشست از سلسله نشست های “اصفهان فریاد” در ارتباط با نقد و گفتگو در طرح های توسعه شهری شهر اصفهان با موضوعیت خانه های تاریخی شهر اصفهان و  با حضور سعید سادات نیا، مریم قاسمی و آزاده حریری در تاریخ 1 شهریور ماه 1398 در خانه صفوی برگزار شد.

 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)

نشست  “اصفهانِ فریاد (3)”

سومین نشست از سلسله نشست های “اصفهان فریاد” در ارتباط با نقد و گفتگو در طرح های توسعه شهری شهر اصفهان با موضوعیت جلوخان عباسی (مجتمع فرهنگی – تجاری عباسی)، با حضور آقای مهندس محمود درویش همراه با پخش مستند پلازااز آقای مهندس بهادر جعفری در تاریخ 17 مهر 1398 در خانه صفوی برگزار شد.

 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)
 • اصفهانِ فریاد (3)
توسط | 2019-11-16T15:26:46+00:00 اکتبر 14th, 2019|Uncategorized|بدون ديدگاه