نشست سوم اندیشه و تمدن ایرانشهری – اصفهان

ایران فرهنگی و ظرفیت های توسعه ایران “

 سومین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایرانشهری در تاریخ 25 آبان ماه 1397 در خانه صفوی اصفهان با حضور دکتر کامبیز مشتاق گوهری؛ مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان و دکتر امیر معززی؛ مسئول دبیرخانه اندیشه و تمدن ایران‌شهری برگزار شد. در این نشست دکتر گوهری بررسی ایرانشهر از منظر حوزه ژئوپولوتیک را این طور بیان کردند:”آنچه من از ایرانشهر در پژوهش های تاریخی می فهمم نگرش های قدرت ناظر بر حکومت در سه دوره ساسانیان صفویه  و جمهوری اسلامی است یعنی در این سه دوره ما ساحتی از قدرت یا دولت را تعریف کردیم که این ساحت دارای ویژگی های مشترکی است و حاصل آنها نیزاتفاقات مشابه و مشترکی است.”

دکتر معززی در پایان برای اطلاع حضار از چرایی برگزاری نشست های اندیشه و تمدن ایرانشهری توسط دبیرخانه افزودند: “حدود 4 سال است که دبیرخانه ای تحت عنوان اندیشه و تمدن ایرانشهری ایجاد شد این دبیرخانه به واسطه سخنرانی یک مدیر اجرایی شکل گرفت. آقای دکتر آخوندی وقتی تصدی وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفتند بر اساس تجربه ی حدودا چهار دهه ای خودشان در مدیریت عالی کشور فراخوانی را مطرح کردند. این فراخوان چه بود؟ ایشان در این برهوت اندیشه و انفعال امروزی دانشگاه ها خودشان دست به کار شدند و پرسشی را مطرح کردند و آن پرسش مهمترین بخشش یا همان کلام پرسشی که دبیرخانه الان دنبال می کند “من کیستم یا ما کیستیم” است.

توسط | 2019-11-16T15:25:53+00:00 اکتبر 16th, 2019|Uncategorized|بدون ديدگاه