نشست “طراحی صنعتی”

به بهانه روز جهانی طراحی صنعتی، زنجیره فرهنگی ایوان و موزه خلاقیت و آفرینش صفوی نشستی با عنوان طراحی صنعتی در تاریخ 7 تیر ماه 1398 در خانه صفوی برگزار نمودند. در این رویداد که همراه با نمایش آثار دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان همراه بود، خانم لنا وفایی (بنیانگذار استارتاپ “پیاده”) به موضوع “نقـش دیـزاین در توسعـه کسب و کار” و آقای صالح برادران امینی (طراح خدمات) به موضوع “دیزاین، ناشناخته و ناآزموده” پرداختند. همچنین در این روز کارگاهی تحت عنوان “استفاده از ابزار مسیر کاربر در طراحی تجربه کاربری و خدمت” توسط آقای صالـح برادران امینی برگزار شد.