نشست “تجربیات شهر بارسلونا در رابطه با مراکز شهری و منطقه ای”

نشست “تجربیات شهر بارسلونا در رابطه با مراکز شهری و منطقه ای” در تاریخ 28 فروردین ماه 1398 در خانه صفوی با حضور دکتر کارلس کرساس (Carles Crosas Armengol)، دکتر محمدرضا قانعی و دکتر امید عمرانی توسط زنجیره فرهنگی ایوان با همکاری دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا بارسلونا برگزار شد.