مجموعه کارگاه های آموزشی
“اُدیسه معماری (1)”

معمار یا معمار بودن، پیشه یا اندیشه ای است که در ذات خود تأثیر گذاری ماندگار، پررنگ و اثربخش بر روی محیط، بستر و شاید جامعه دارد. معماری پیمودن یک مسیر است، مسیری سخت و پر چالش، شاید مسیری اساطیری. در این راستا زنجیره فرهنگی ایوان با توجه به خلأ های آموزشی موجود، اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه های آموزشی “اُدیسه معماری” کرده است. با این هدف که آموزش های مدرن به نیاز واقعی جامعه معماری پاسخ دهد. به این ترتیب کارگاه سه روزه “اُدیسه معماری (1)” با حضور اساتید برجسته در حوزه ی معماری و کسب و کار، با عنوان “تمرین معمار شدن” 16 الی 18 مرداد ماه 1398 در محل موزه خلاقیت و معماری صفوی برگزار گردید.

سر فصل های حوزه معماری:

  • برند خود (شخصیت حرفه ای خود)، تصویری که به جامعه تا کنون ارائه کرده اند و همچنین مراقبت هایی در این خصوص با توجه به ابزاری که در دست دارند (همچون انتخاب نوع پروژه، کارفرما، نحوه همکاری و …) انجام داده اند، سخن به میان آورند.
  • تجارب، پروژه ها و شرکت های معماری موفق خود به عنوان “case study” از وجه هنری، معماری و حرفه ای
  • پاسخ به سوالِ: “آیا در جامعه کنونی، نیاز به تعامل با رسانه ها هست ؟” و در ادامه توضیح در خصوص نوع و نحوه این تعامل
  • و در آخر پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان و مخاطبین

سرفصل های حوزه های کسب و کار:

  • New Media
  • Marketing
  • Branding Personal
  • Public Relation

روز نخست

“بخش اول”

روز نخست

“بخش دوم”

روز دوم

“بخش اول”

روز دوم

“بخش دوم”

روز دوم

“بخش سوم”

روز سوم

“بخش اول”

روز سوم

“بخش دوم”