کارگاه هندسه متغیر
“Transformable Geometry”

در طول تاریخ پاسخگویی به شرایط متغیر و نیازهای جدید همواره ضرورتی جدایی ناپذیر از معماری بوده است. تطبیق معماری با تحولات محیطی و تغییرات عملكردی کاربران، هدف مطلوبی است که در دورانهای مختلف وجود داشته و به دلیل نبود تكنولوژی و شناخت سیستم های تغییر فرم پذیر مورد نیاز، دست یابی به آن دشوار بوده و اهمیت پرورش تفكر منعطف در طراحی به دلیل پیچیدگی آن تقلیل پیدا کرده است. تغییر فرم پذیری به عنوان یك تفكر ژرف و کارآمد در طراحی معماری امروز و به ویژه هنگام بحث از طراحی معماری آینده به کار می رود تا معماری بتواند در طول زمان همچنان پاسخگوی نیازها و خواست های کاربر خود باشد. برای سوق به این هدف در حیطه آموزش معماری می توانیم با تمرین سیستم های تغییر فرم پذیر در قالب فرم ها و پروتوتایپ های متحرك شروع کنیم. به این ترتیب کارگاه هندسه متغیر در تاریخ 18 مهر ماه 1398 در خانه صفوی توسط زنجیره فرهنگی ایوان برگزار شد که در آن تكنیك ساخت و تجربه سیستم های هندسی خطی با رفتار متحرك، در قالب دو پایه تمرین در دو بخش به مدت 4 ساعت به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

اهداف کلی کارگاه:

  • تمرینی در زمینه ی سیستم های متحرك به منظور دستیابی به اهمیت تفكر انعطاف پذیر و پاسخگو در معماری
  • پرورش ایده پردازی در حل چالش های معماری توسط این سیستم های متحرک

آشنایی با مدرس:

الهام شهابی ، پژوهشگر دوره دکتری معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، فارغ التحصیل فناوری دیجیتال معماری از دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، مدرس دانشگاه از سال 93 با تمرکز بر سیستم های متحرك و ساخت دیجیتال و تفكر پارامتریك در طراحی به ساخت و طراحی محصولات، معماری داخلی و شهری و سیستم های متحرك پرداخته است.