نشست دوم اندیشه و تمدن ایرانشهری – اصفهان
“ایران؟”

دومین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایرانشهری در تاریخ 27 شهریور ماه 1397 در خانه صفوی اصفهان با حضور دکتر سید احمد محیط طباطبایی؛ مدیر شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) در ایران، برگزار شد.

نشست سوم اندیشه و تمدن ایرانشهری – اصفهان
“ایران فرهنگی و ظرفیت های توسعه ایران”

سومین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایرانشهری در تاریخ 25 آبان ماه 1397 در خانه صفوی اصفهان با حضور دکتر کامبیز مشتاق گوهری؛ مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان و دکتر امیر معززی؛ مسئول دبیرخانه اندیشه و تمدن ایران‌شهری برگزار شد. در این نشست دکتر گوهری بررسی ایرانشهر از منظر حوزه ژئوپولوتیک را این طور بیان کردند:”آنچه من از ایرانشهر در پژوهش های تاریخی می فهمم نگرش های قدرت ناظر بر حکومت در سه دوره ساسانیان، صفویه و جمهوری اسلامی است یعنی در این سه دوره ما ساحتی از قدرت یا دولت را تعریف کردیم که این ساحت دارای ویژگی های مشترکی است و حاصل آنها نیزاتفاقات مشابه و مشترکی است.”
دکتر معززی در پایان برای اطلاع حضار از چرایی برگزاری نشست های اندیشه و تمدن ایرانشهری توسط دبیرخانه افزودند: “حدود 4 سال است که دبیرخانه ای تحت عنوان اندیشه و تمدن ایرانشهری ایجاد شد این دبیرخانه به واسطه سخنرانی یک مدیر اجرایی شکل گرفت. آقای دکتر آخوندی وقتی تصدی وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفتند بر اساس تجربه ی حدودا چهار دهه ای خودشان در مدیریت عالی کشور فراخوانی را مطرح کردند. این فراخوان چه بود؟ ایشان در این برهوت اندیشه و انفعال امروزی دانشگاه ها خودشان دست به کار شدند و پرسشی را مطرح کردند و آن پرسش مهمترین بخشش یا همان کلام پرسشی که دبیرخانه الان دنبال می کند “من کیستم یا ما کیستیم” است.