نشست “شب معمارانه (1)”

زنجیره فرهنگی ایوان با همکاری گالری سیحون و به کوشش امین بیگی، رویداد شب معمارانه (1) را با عنوان “هوشنگ سیحون” در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1397 در خانه صفوی برگزار نمود که در آن به نمایش آثار نقاشی، طراحی و پخش فیلم “هوشنگ سیحون” با حضور مهندس بهرام فریور صدری و مهندس ثریا بیرشک و نادر سیحون پرداخته شد. در طول برگزاری این بزرگداشت ، استاد صدری و خانم بی رشک از شاگردان استاد سیحون، خاطرات و تجربیات خود را از کار در دفتر معماری سیحون با حضار جلسه در میان گذاشتند و ما را با خط فکری آقای سیحون و رفتارو منش این بزرگوار بیشتر آشنا کردند و این آشنایی ما را به سمت آشنایی با معماران دوران تحول و معاصر که از اهداف این جلسه بود، سوق داد. نه تنها آشنایی با خط فکری معماران دوران تحول چون هوشنگ سیحون کلاس درسی برای همگان بود، بلکه آشنایی و آگاهی از طرز برخورد او با دانشجویان، معماران و حتی مردم عادی ما را بیشتر با فضاهای زیستی و کاری آن ها آشنا می کرد و خلق فضاهایی چون مقبره ی بوعلی از دل این فضاهای دوستانه و صمیمی برای ما قابل قبول تر می باشد.

نشست “شب معمارانه (2)”

زنجیره فرهنگی ایوان، رویداد شب معمارانه (1) را با عنوان “زیبایی شهر بزرگ، معماری کلان شهری اتو واگنر(Otto Wagner)” در تاریخ 27 مرداد ماه 1397 در خانه صفوی برگزار نمود که در آن پروفسور آندرا نیرهاس کیوریتور بخش معماری موزه وین اتریش به سخنرانی پرداخت.
دیدگاه اتو واگنر(Otto Wagner) درباره معماری: آنچه کاربردی نیست نمی تواند زیبا باشد.
همکاران برگزار کننده:

  • مترجم به زبان انگلیسی: خانم مهندس پردیس مهیمن
  • مدیر برگزاری: خانم مهندس اندیشه مشیری
  • مدیر فرهنگی: خانم الناز رجبیان

نشست “شب معمارانه (3)”

زنجیره فرهنگی ایوان رویداد شب معمارانه (3) را با عنوان “فیروز فیروز” در تاریخ 5 دی ماه 1397 در خانه صفوی برگزار نمود که در آن مهندس فیروز فیروز به سخنرانی و معرفی آثار خود پرداخت.
دیدگاه مهندس فیروز فیروز درباره معماری: «آنچه معماری ارزشمند ایران را در طول تاریخ شکل داده تعامل پایدار انسان با محیط زندگی او در طول زمان است. پارامترهای این معماری اجزای طبیعت هستند. انسان نیز جزئی از طبیعت است که حیات او به آن وابسته بوده و به حد نیاز خود – و نه بیشتر- از آن بهره می‌گیرد. طبیعت، آیین زندگی او را تعریف می‌کند : آب و خاک و نور و درخت، به او سود می‌رسانند و در عوض از مراقبت، توجه و احترام او برخوردار می‌شوند. در بستر این رابطۀ ویژه بین انسان و طبیعت، فرهنگ، هنر و معماری شکل گرفته که نیروی توسعه و پیشرفت را در محیط جاری می‌کند. همۀ این عناصر در یک کُل بزرگ با هم تعامل و رابطه دارند و پایداری این کل، در گرو سازگاری اجزای آن است. امروز نیز آنچه می‌تواند معماری متعهد و پایدار بیافریند، بینشی است کل‌نگر، که «همزیستی» را جوهر روابط همه موجودات در طبیعت می‌داند؛ بصیرتی که درخت و آب و خشت و آسمان را جدا از هم نمی‌بیند؛ بلکه آن‌ها را عناصری از یک سیستم واحد می‌داند که محیط زندگی انسان و همچنین هویت او را می‌سازند و انسان به عنوان جزئی از آن باید به اصول و قواعد سیستم پایبند باشد. همزیستی، به‌عنوان تنها ضامن پایداری اکولوژیک و پایداری اجتماعی محیط‌های انسان‌ساخت یک اصل اساسی در معماری امروز است.»

نشست “شب معمارانه (4)”

زنجیره فرهنگی ایوان رویداد شب معمارانه (4) را با عنوان “محمد محمدزاده” در دو پنل، در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1398 در خانه صفوی برگزار نمود که در پنل اول دکتر محمد محمدزاده به مقایسه ی شهرسازی و معماری اصفهان صفوی با رنسانس و باروک اروپا پرداخت و در پنل دوم نیز دکتر محمدرضا قانعی، دکتر محمد محمدزاده، مهندس علی شیخ الاسلام، مهندس الهام گرامی زاده، مهندس احسان حسینی، مهندس مینا معین الدین و مهندس محمد عرب به گفتگو با موضوع “اصفهان امروز انتقال به فردا“ پرداختند.