Loading...
About 2019-04-22T08:22:11+00:00
زنجیره ی فرهنگی ایوان

ایوان،فراخی و گشایشی به روی اندیشه های ناب؛ ایوان میعادگاه ارزشهای قدیم و نو است.زنجیره فرهنگی ایوان موسسه ای چندمنظوره که در جهت ترویج و حفظ ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه گام برداشته است. در عصرحاضر با گستره وسیع از اطلاعات و شتابزدگی روز افزون، بشر گسست روانی و اجتماعی و به مراتب بریدن از تعلق ها را پیش روی دارد.نمود عینی آن را در معماری و شهرسازی امروزه می توان شاهد بود.معماری و شهرسازی دیگر به هیچ جایی تعلق ندارد، نامکان های فولادی و بتنی پیرامون ما را احاطه کرده است، این حاصل کم توجهی به زمینه انسان ساخت هاست. زنجیره فرهنگی ایوان بر آن است تا در جهت حفظ ارزش های فرهنگی و اجتماعی با رویکرد حفظ زمینه و ارزشها گام هایی موثر بردارد؛ لذا در این راستا با نگاهی تخصصی و بینارشته ای قصد پژوهش و نشر، برگزاری نشست، کارگاه های آموزشی را دارد.

زنجیره ای برای رشد اندیشه و آفرینش معماری “زمینــه گرا”

تعریف معماری زمینه گرا

معماری “زمینه گرا” از نظر ایوان گونه ای از معماری است که به محیط اطراف خود با توجه به آنچه در حال حاضر وجود دارد، پاسخ می دهد. هر سایت، منطقه یا مکان شامل ویژگی هایی است که آن را مشخص کرده و زمینه (بستر) محل را به وجود
می آورد. تمامی این ویژگی ها بایستی در روند طراحی، تعیین و تحلیل در نظر گرفته شوند تا بنا با بستر خود ادغام گردد. در معماری، زمینه را می توان به عنوان کل یکپارچه در نظر گرفت که به قسمت های مختلف بنا معنا می دهد.
برخلاف سبک های مختلف معماری، زمینه گرایی را می توان به عنوان مجموعه ای از معیارها دانست که به کمک آنها بنا، با بستر خود مرتبط می شود. معماری زمینه گرا، برگرفته از معماری گذشته، شرایط حال و آینده جامعه و همچنین سازگارا با شرایط کالبدی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است. در معماری زمینه گرا تالیف، نوآوری جای خود را به تقلید می دهد.

جدا شدن اصالت ها و ریشه ها از بینش حاکم بر معماری

فراموش شدن انسان به عنوان حلقه اصلی رفتارساز در فضا

زنجیره ای برای رشد اندیشه و آفرینش معماری “زمینــه گرا”

مسئله

عدم احساس تعلق به مکان

آشفتگی فضایی و روانی

متناسب نبودن فضاها با نیازهای جامعه

عام (کلیه مردم)

پیروی از نظریه های غربی بدون در نظر داشتن زمینه

پیروی از پیش کسوتان و معماری گذشته بدون مطالعه

عدم آکاهی از زمینه و زمانه

خاص (آشنایان معماری)

راه حل مسئله

طرح مساله (نیاز)

بازخوانی اصالتها و ریشه ها تا معرف گونه ای از معماری باشد که با بستر خود رابطه برقرار کرده و همچنین به امروز و جامعه امروز خود متعلق باشد به گونه ای که نتوان آن را از زمینه و بستر خود جدا کرد. ارائه یک معماری مدرن، اما وابسته به زمینه های جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی جامعه خود.

ارائه نمونه

ارایه نمونه های موفق معماری زمینه گرا و بازخوانی اصالتها و ریشه ها با بهره مندی از انواع رخدادهای مرتبط با مقوله معماری.
شناخت خود + شناخت معماری

معرفی معیارها

معرفی معیارهای معماری زمینه گرا به مخاطبان (کتاب، مقاله، تالیف، ترجمه، سخنرانی، گفتگو، مسابقه)

اعضاء

مهندس اردشیر قانعی

مدیریت شورای طراحی

مهندس اندیشه مشیری

مدیر عامل

مهندس امیر اخوان

مدیریت روابط بین الملل

دکتر محمدرضا قانعی

رئیس هیئت مدیره

مهندس مهرداد قانعی

مدیر ارشد مالی

مهندس علی قریشوندی

مدیریت اجرایی

مهندس اشکان قانعی

مدیریت شورای مراسم و جشنواره

مهندس مهرداد مقتدری

مدیر ارشد فناوری و اطلاعات

ساعات پاسخ گویی :

کلیه ایام هفته به جز روز های تعطیل :

09:00 ~ 17.00

پنجشنبه ها :

09:00 ~ 12.00

شماره تماس ضروری : 09138039295